სერთიფიკატები

კონტაქტი

ჩვენი ისტორია

კომპანია დაარსდა 2007 წელს შპს “დამატელა” -ს სახელით და მის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენდა ლამინირებული მერქან ბურბუშელოვანი ფილების (დსპ,მდფ)
ომპორტი, ჭრა და რეალიზაცია როგორც საბითუმოდ ისე საცალოდ. სამი წლის შემდეგ რეორგანიზაციის შედეგად, შპს “დამატელა” ჩაანაცვლა კომპანია კასტამ. თავდაპირველად კომპანია საავეჯე მასალის იმპორტს ახორციელებდა თურქული და ჩინური კომპანიებიდან.

2013 წელს გაფორმდა ხელშეკრულება ავეჯის მასალების ერთ-ერთ მსხვილ მწარმოებელ ევროპულ კომპანია “კრონოშპანთან”. ხელშეკრულების დადების ძირითადი მიზანი იყო ბაზარზე ევროპული ეკოლოგიურად სუფთა მასალების შემოტანა. ამ სეგემენტის ათვისების შედეგად გაიზარდა კომპანიისადმი დაინტერესება, განსაკუთრებით, იმ ორგანიზაციების მხრიდან, რომლების მუშაობენ: საბავშვო ბაღების,
სკოლების, უნივერსიტეტებისა და სამედიცინო დაწესებულებების ავეჯის დამზადებაზე.

krono