პროგრამული ჩარხები

პროგრამული ჩარხებიიტალიური დანადგარები

კომპანია “კასტა” უზრუნველყოფს, რომ მომხმარებელს ჰქონდეს როგორც ეკოლოგიურად სუფთა , ასევე სრული სიზუსტით დაჭრილი და დაწიბოვებული მასალა.

ამისათვის ჩვენ გვაქვს იტალიური ბრენდების, უახლესი ტიპის, მულტიფუნქციური დანადგარები, რომლებიც იმართება პროგრამულად ჩვენი კვალიფიციური პერსონალის მიერ.

იტალიური დანადგარების მეშვეობით ხდება მასალის სრული სიზუსტით: დაჭრა, დაწიბოვება, ფრეზირება, ნახვრეტის შექმნა.

ჭრა –  პროგრამული ჩარხი, რომელიც ჭრის საავეჯე მასალას სრული სიზუსტით. ჩვენი კვალიფიციური თანამშრომლები პროგრამულად უზრუნველყოფენ რომ მასალის დაჭრა მოხდეს სრული სიზუსტით თვენი შეკვეთილი ზომების შესაბამისად.

ფრეზირება – ფრეზირება ხდება ცნც 3 ღერძიანი საფრეზი დანადგარით, რომლის მეშვეობითაც მასალის კუთხეები იჭრება სრული სიზუსტით.

დაწიბოვება – ამ დანადგარის საშუალებით ხდება საავეჯე მასალების დაწიბოვება ყველა მხრიდან, როგორც ჩვეულებრივი ასევე დასქელებული მასალის.

სახვრეტი ჩარხი – ამ დანადგარის დანიშნულებაა მინიფიქსების დასამუშავებლად შექმნას ნახვრეტები სრული სიზუსტით.

კომენტარის დატოვება

ნებისმიერი კითხვის შემთხვევაში დაგვიკავშირდით!

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap